voetstappen op het strand

Giften

Giften, schenkingen en legaten zijn van harte welkom op NL77INGB0005821932.
Deze zijn fiscaal aftrekbaar.
Stichting debrugvideo is een ANBI-stichting met fiscaal nummer 8213.22.059.