Downloaden van films

Debrugvideo heeft meer dan honderd films gemaakt.
U kunt deze voor eigen gebruik downloaden.
Ga dan naar https://vimeo.com/debrugvideo
Daar ziet u een download-knop en kunt u kiezen welke kwaliteit u wenst.

We verzoeken u de films uitsluitend voor evangelie-doeleinden te gebruiken.